MS i tv-serier och film

Hantera MS Tankar & Reflektioner

Av: Johanna

Jag har funderat på hur MS framställs i TV-serier och filmer. Det jag har sett är en man eller kvinna med synligt handikapp, ofta en person som sitter i rullstol. Oftast är det tydligt att personen i fråga är starkt påverkad av sjukdomen. Människor som får denna bild av MS kan nog inte få en annan syn på sjukdomen än att är man sjuk i MS så har man det riktigt tufft. MS är ju först och främst en osynlig sjukdom men det kommer inte fram. Bilden som förmedlas blir på så vis ganska ensidig.

Det kan såklart vara problematiskt med den ensidiga bilden man får av sjukdomen, men jag förstår ju varför det är lättast att framställa MS synliga symptom i TV, där det visuella tar så stor plats.

Häromveckan dök åter MS upp i en tv-serie som vi följde, och den visade upp en person i en rullstol och personen hade uppenbara bekymmer. Jag och min man pratade om detta. Innan det nämndes i serien att personen hade MS, sa jag att ”han har säkert MS”. Och visst var det så. Jag frågade min man; ”-Är det inte typiskt att de framställer MS på detta sättet? Kanske inte konstigt att människor har fördomar om hur sjukdomen är?”

Människor kan lätt tro att MS ter sig ganska likartat hos alla som bär på sjukdomen. Sanningen är ju att MS har tusen olika ansikten och är väldigt individuell, och detta kommer inte fram i filmer och TV-serier. Då sa min man, som svaret på min fråga, att han ansåg att det var bra att det kom fram att det är en tuff sjukdom, att det inte är en sjukdom som man kan bagatellisera. Han önskade att vissa personer i sin/vår närhet såg tv-serien och kanske då förstår bättre vad det är för sjukdom jag bär på. I alla fall förstår att det är en ganska allvarlig sjukdom. Just för att min MS är osynlig på mig, kan han uppleva att den kanske inte tas på allvar, eller glöms bort.

Jag kan hålla med honom om det han sa, samtidigt som det kan vara negativt om man får uppfattningen att det är en ”skräck-sjukdom”. Det ställer till det t. ex när man just fått sin diagnos, eller i jobb-sammanhang. Folk i allmänhet behöver helt enkelt få mer kunskap om MS, och en mer nyanserad bild. Jag önskar att gemene person som bär på sjukdomen kan vara mer öppen med att berätta om sin MS. Det skulle hjälpa till att öka kunskapen om MS till våra medmänniskor!

Vårliga hälsningar/ Johanna <3

Fler inlägg av Johanna >

Du borde även läsa